Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Ogólnopolska Konferencja Naukowa WPiA UW pt. 30-lecie podatku od towarów i usług oraz akcyzy w Polsce

30-lecie podatku od towarów i usług oraz akcyzy w Polsce
Ogólnopolska Konferencja Naukowa WPiA UW

Warszawa, 4 lipca 2023 r.
(formuła hybrydowa)

 

W dniu 5 lipca 1993 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Ustawa ta otworzyła nową epokę polskiego systemu podatkowego, wprowadzając dwa podatki, które do dziś stanowią najważniejsze źródło dochodów budżetu państwa. Przez pierwsze 10 lat obowiązywała krajowa wersja tych podatków, natomiast od 2004 r. nadano im nową zharmonizowaną postać, zachowując jednak istotną część rozwiązań wypracowanych przed 30 laty.

Konferencja ma na celu nie tylko podsumowanie dorobku legislacyjnego, judykatury i piśmiennictwa dotyczącego podatku od towarów i usług oraz akcyzy, ale także konfrontację ich pierwotnych wersji krajowych ze współczesnymi koncepcjami unijnymi. Konferencja stanowi też doskonałą okazję do spojrzenia w przyszłość i refleksję nad efektywnym opodatkowaniem konsumpcji w warunkach recesji gospodarczej.

Konferencja ma formę referatów i debaty panelowej, wspartych opracowaniami pisemnymi oraz wypowiedziami Uczestników. Całość podsumują publikacje pokonferencyjne w jednym z renomowanych („punktowanych”) wydawnictw.   

Tradycyjnie, Konferencja jest organizowana wspólnie ze studenckim Kołem Naukowym Prawa Podatkowego.

Do udziału w Konferencji zapraszamy pracowników naukowych, sędziów sądów administracyjnych, pracowników organów podatkowych i wymiaru sprawiedliwości oraz praktyków i dziennikarzy, a przede wszystkim przedsiębiorców, jak też studentów i doktorantów.

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym: prelegenci, uczestnicy dyskusji panelowej oraz zaproszeni Goście będą zgromadzeni na auli (Sala Senatu UW, Pałac Kazimierzowski), natomiast pozostali uczestnicy – zdalnie w trybie online. Link do udziału w wydarzeniu zostanie przesłany na adres e-mail podany przy rejestracji.
 
Uczestnictwo w Konferencji jest odpłatne (z wyłączeniem studentów, doktorantów i pracowników naukowych WPiA UW oraz imiennie zaproszonych Gości). Opłata konferencyjna wynosi 250 zł.
 
Kontakt z organizatorami konferencji: w sprawach naukowych – prof. dr hab. Witold Modzelewski, w.modzelewski@wpia.uw.edu.pl i dr Krzysztof Radzikowski, k.radzikowski@wpia.uw.edu.pl, w sprawach organizacyjnych: Sekcja Promocji WPiA UW, promocja@wpia.uw.edu.pl.

PROGRAM KONFERENCJI

BROSZURA

REJESTRACJA

DANE DO PRZELEWU