Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Konferencja naukowa "Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe"

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Tomasz Giaro

Dziekan Wydziału Prawa Prawa Kanonicznego i Administracji  Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
dr hab.  Andrzej Herbet prof. uczelni

wraz z

Rektorem-Komendantem Szkoły Głównej Straży Pożarniczej
nadbryg. dr hab. inż. Pawłem Kępką, prof. uczelni

mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową

„Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe”

podczas której odbędzie się uroczyste przekazanie prezydencji w Polskim Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa oraz przystąpienie do Centrum nowych członków: Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Wykład inauguracyjny wygłosi ambasador Andrzej Misztal Przewodniczący Podkomitetu Prawnego Komitetu ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej ONZ.