Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Konferencja Koła Naukowego Prawa Procesowego

Koło Naukowe Prawa Procesowego działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Zakładem Postępowania Karnego IPK WPiA UW mają zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w II Ogólnopolskiej Konferencji Karnoprocesowej, która w tym roku odbędzie się pod hasłem bardzo znanej rzymskiej paremii „Audiatur et altera pars”.

Motyw przewodni Konferencji ma unaocznić wielość punktów widzenia na poszczególne instytucje prawa karnego procesowego poprzez spojrzenie na nie przez pryzmat interesów poszczególnych uczestników postępowania. Konferencja zostanie podzielona na trzy panele tematyczne: oczami oskarżonego, oczami oskarżyciela, a także oczami sądu tak, aby każda strona została wysłuchana.

Konferencja odbędzie się 29 listopada 2019 roku. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby pragnące wystąpić z referatem do nadsyłania abstraktów do 3 listopada 2019 roku. Opłata konferencyjna wynosi 90,00 zł. Wszelkie informacje dotyczące zgłaszania udziału czynnego w Konferencji znajdują się w Regulaminie uczestnictwa czynnego.

Uczestnictwo bierne nie wymaga żadnej rejestracji i jest wolne od opłat.


Zapoznaj się z programem i zapisz na konferencję