Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Kontakt

Nowa grupa studentów rozpoczęła poradnictwo prawne od listopada 2019 r.

Klinika Prawa nie udziela porad prawnych telefonicznie, mailowo oraz listownie.

Klinika Prawa Uniwersytetu Warszawskiego
Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej
przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Siedziba:
Collegium Iuridicum I, ul.Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
p. 102

Adres do korespondencji:
Klinika Prawa
Wydział Prawa i Administracji UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

tel./fax (+48 22) 55 24 318
tel. (+48 22) 55 20 811
e-mail: klinika@wpia.uw.edu.pl

Kierownik Kliniki Prawa:

dr hab. Barbara Namysłowska-Gabrysiak

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

dr Katarzyna Kowalska
dr Katarzyna Syroka-Marczewska

Biuro Kliniki Prawa:

Elżbieta Pawlak – Kierownik biura
mgr Monika Dubielecka