Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

  

Status ofiar zbrodni międzynarodowych w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Charakterystyka praw procesowych i form naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonymperspektywa historyczna i współczesna.

Kierownik: Pratryk Gacka

Zobacz szczegóły

Przeszczepienie szwajcarskiego prawa cywilnego do Turcjiteoria i praktyka jego funkcjonowania w społeczeństwie islamskim.

Kierownik: Michał Tutaj

Zobacz szczegóły

Pełnomocnictwo w stosunkach niemajątkowych. Pełnomocnictwo do wyrażenia zgody na dokonanie zabiegu medycznego.

Kierownik: Albert Pielak

Zobacz szczegóły