Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Zaproszenie do udziału w konkursie na glosę dla studentów kierunku Administracja

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie serdecznie zaprasza studentów studiów I i II stopnia kierunków administracja do wzięcia udziału w ogólnopolskim Konkursie na glosę do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10 marca 2022 r., sygn. akt II SA/Sz 1285/21.

Konkurs ten organizowany jest w ramach Dnia Administratywisty, który odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 25 kwietnia 2023 r. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu pracy konkursowej w postaci glosy do orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10 marca 2022 r., sygn. akt II SA/Sz 1285/21.

W Konkursie można uczestniczyć indywidualnie lub w zespole dwuosobowym.

Przystąpienie do Konkursu wymaga złożenia w terminie do dnia 7 kwietnia 2023 r. (piątek) pracy konkursowej, karty zgłoszeniowej i oświadczenia uczestnika poprzez przesłanie zgłoszenia według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu Konkursu wraz glosą i jej streszczeniem na adres poczty elektronicznej konkursnaglose@usz.edu.pl. W przypadku zespołu przysyła się wspólne zgłoszenie uczestników.

Link do strony wraz z Regulaminem Konkursu, karta zgłoszeniową i deklaracją dotyczącą praw autorskich.