Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Wydział Prawa i Administracji UW nawiązuje współpracę z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej

11 maja 2022 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Prawa i Administracji UW a Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. Celem współpracy jest wymiana informacji pomiędzy instytucjami oraz realizacja przedsięwzięć dydaktycznych i naukowych, w szczególności konferencji naukowych. Na mocy porozumienia studenci Wydziału będą mogli realizować praktyki zawodowe w Urzędzie Prokuratorii, z możliwością zatrudnienia najlepszych studentów po zakończonych praktykach. Planowane są również spotkania przedstawicieli Prokuratorii Generalnej ze społecznością Wydziału.

Pierwszym wspólnym projektem będzie uruchomienie nowego przedmiotu "Skarb Państwa w obrocie gospodarczym". Celem przedmiotu jest praktyczne przedstawienie wybranych zagadnień związanych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz spółek z kapitałem publicznym w obrocie cywilnoprawnym. Dotyczyć będą one m.in. występowania podmiotów publicznych w procesie cywilnym, klauzul kontraktowych czy prowadzenia negocjacji z podmiotami publicznymi. Przedmiot będzie współtworzony w merytorycznej współpracy z Prokuratorią Generalną, gdzie skumulowane jest największe doświadczenie w obsłudze rynku z udziałem Skarbu Państwa, a zajęcia będą prowadzone m.in. przez dr hab. Marcina Dziurdę - współtwórcę i byłego Prezesa Prokuratorii oraz radców Prokuratorii: dr hab. Jana Podkowika oraz dr Karolinę Panfil.

W oficjalnym spotkaniu na WPiA UW w dniu 11 maja 2022 r. udział wzięli: prof. Tomasz Giaro – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Mariusz Haładyj – Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Wojciech Murawski – Dyrektor Departamentu Prawa Deliktowego Prokuratorii oraz dr hab. Jan Podkowik, który będzie koordynował współpracę z ramienia Prokuratorii. Wydział reprezentowali również Prodziekani: dr hab. Piotr Grzebyk i dr Andrzej Bielecki.

To już drugie porozumienie o współpracy zawarte przez Wydział w tym roku. W kwietniu WPiA UW nawiązało współpracę z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz Fundacją na Rzecz Innowacji Finansowych FinTech Polska.