Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Ukazała się monografia pt. „Konstytucyjne aspekty procesu cywilnego”

Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się przygotowana pod redakcją naukową dr Aleksandry Orzeł-Jakubowskiej i prof. UW dr hab. Tadeusza Zembrzuskiego monografia pt. „Konstytucyjne aspekty procesu cywilnego” (Warszawa 2023, ss. 448, ISBN: 978-83-8286- 875-3). Książka zawiera zbiór opracowań dotyczących konstytucyjnych aspektów procesu cywilnego, podkreśla rolę i znaczenie konstytucjonalizacji prawa sądowego, z jednej strony zakotwiczonego w aksjologii, z drugiej zorientowanego na wyzwania współczesności. Koncepcja książki nawiązuje do organizowanej przez Koło Naukowe Prawa Procesowego WPiA UW ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tym samym tytułem, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 4 – 5 grudnia 2021 r. W gronie Autorów jest aż dziesięciu przedstawicieli WPiA UW (studentów i doktorantów). Publikacja jest dostępna na stronie.