Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Trwają zapisy na XXII edycję Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego

20-LECIE UTWORZENIA STUDIUM

TRWAJĄ ZAPISY NA XXII EDYCJĘ

Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego

Plan zajęć:

Semestr I

1. Wstęp do nauki prawa podatkowego (wykład)

2. Teoria podatków (wykład)

3. Finanse publiczne. System dochodów budżetowych (wykład)

4. Ordynacja podatkowa – część prawnomaterialna (wykład)

5. Postępowanie podatkowe (wykład)

6. Ustrój organów podatkowych, skarbowych i celnych (konwersatorium)

7. Międzynarodowe prawo podatkowe (konwersatorium)

8. Prawo dewizowe (konwersatorium)

9. Ustawa o doradztwie podatkowym (konwersatorium)

10. Optymalizacja podatkowa (konwersatorium)

 

Semestr II

1. Wprowadzenie do podatków dochodowych (wykład)

2. Postępowanie egzekucyjne (konwersatorium)

3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (wykład)

4. Podstawy rachunkowości (wykład)

5. Podatek dochodowy od osób prawnych (wykład)

6. Podatek dochodowy od osób prawnych – judykatura (wykład)

7. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych (konwersatorium)

8. Wprowadzenie do podatków obrotowych (wykład)

9. Podatek od towarów i usług (wykład)

10. Podatek od towarów i usług – judykatura (wykład)

11. Podatek akcyzowy (konwersatorium)

12. Podatek akcyzowy – judykatura (konwersatorium)

13. Niepodatkowe należności budżetowe (konwersatorium)

14. Uchylanie i unikanie opodatkowania, patologie podatkowe (konwersatorium)

 

Semestr III

1. Wprowadzenie do podatków majątkowych (wykład)

2. Podatek od czynności cywilnoprawnych (wykład)

3. Ewidencja nieruchomości – kataster fiskalny (konwersatorium)

4. Zasady prowadzenia ewidencji podatkowej (konwersatorium)

5. Podatek od nieruchomości (wykład)

6. Przekształcenie, podział i łączenie podmiotów gospodarczych – skutki podatkowe (konwersatorium)

7. Podatek rolny (konwersatorium)

8. Podatek leśny (konwersatorium)

9. Prawo celne (wykład)

10. Opłata skarbowa i inne opłaty o charakterze fiskalnym (konwersatorium)

11. Postępowania przed sądami administracyjnymi  w sprawach podatkowych (wykład)

12. Prawo karne skarbowe (wykład)

13. Podatkowe dyrektywy Unii Europejskiej (konwersatorium)

14. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (wykład)

15. Podatek od gier (konwersatorium)

16. Podatek od spadków i darowizn (konwersatorium)

17. Przestępczość podatkowa (konwersatorium)

 

ZAPRASZAM

prof. dr hab. Witold Modzelewski

Termin rejestracji kandydatów w systemie IRK: 15 listopada 2022 r. - 31 stycznia 2023 r.
Pierwszy krok to rejestracja pod adresem: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2022_L/programme/SP-PO/?from=field:PR,
drugi krok - to złożenie dokumentów rekrutacyjnych wygenerowanych z systemu irk.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. 

PLANOWANE ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ –  KONIEC LUTEGO 2023 R.

Kontakt

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego

Collegium Iuridicum III 

ul. Oboźna 6/8, 00-332 Warszawa

http://www.wpia.uw.edu.pl
 

Sekretariat

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00

w soboty zjazdowe w godz. 8.30-10.00

tel. (+48) 22 55 20 479, fax (+48) 22 55 24 324
 

Kierownik Studium

prof. dr hab. Witold Modzelewski

NAJLEPSZE STUDIA PODATKOWE W POLSCE