Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Komunikat Komisji Wyborczej WPiA w sprawie ustalenia listy kandydatów w wyborach do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne w dniu 18 stycznia 2021 r.