Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacja o rekrutacji do Drużyny Uniwersytetu Warszawskiego w konkursie arbitrażowym VIS Moot

Szanowni Państwo

 

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów WPiA UW zaprasza wszystkich studentów WPIA UW zainteresowanych udziałem w międzynarodowym konkursie arbitrażowym Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot do udziału w rekrutacji.

 

Spotkania informacyjne odbędą w dniach: 5 listopada, godz. 14:45, sala A3 (Lipowa) oraz  12 listopada, godz. 14:45, sala A3 (Lipowa).

 

Termin na przesyłanie prac pisemnych w języku angielskim dotyczących wybranego zagadnienia konkursowego (https://vismoot.pace.edu/site/27th-vis-moot/the-problem): 16 listopada, godz. 23:59 - email: vis@wpia.uw.edu.pl oraz rafalmorek@uw.edu.pl

 

Część ustna rekrutacji: 18 i 19 listopada (dokładne terminy będą potwierdzane indywidualnie z osobami, które prześlą prace pisemne).

#konkurs