Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pogłębia współpracę z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pogłębia współpracę z samorządami prawniczymi, czego przejawem jest zawarcie porozumienia z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie w zakresie wspólnych wykładów, spotkań, konferencji i projektów naukowych, a także podejmowania inicjatyw na rzecz doskonalenia kompetencji studentów. WPiA UW oraz OIRP w Warszawie planują ponadto wspólne inicjatywy o charakterze edukacyjnym, w tym te dotyczące rozpoznawania aktualnych trendów w sferze kształcenia oraz identyfikacji potrzeb rynku pracy. Współpraca obejmuje również organizację praktyk studenckich.

W dniu 25 kwietnia 2023 r. przedstawiciele OIRP w Warszawie gościli na Wydziale Prawa i Administracji UW, by omówić szczegóły współpracy. W spotkaniu uczestniczyli: prof. dr hab. Tomasz Giaro – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prof. ALK dr hab. Monika Całkiewicz – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, dr Andrzej Bielecki – Prodziekan WPiA ds. studenckich, dr Valeri Vachev – Kierownik studiów WPiA, a także koordynatorzy wspólnych działań: prof. UW dr hab. Tadeusz Zembrzuski – Pełmomocnik Dziekana ds. współpracy z samorządami prawniczymi oraz mec. Szymon Jelonek z OIRP.