Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

VI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym

Katedra Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Kołem Naukowym Prawa Procesowego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Postępowaniu Cywilnym.

Jest to coroczna inicjatywa, której celem jest popularyzacja nauki postępowania cywilnego wśród studentów prawa z różnych uczelni w Polsce oraz udostępnienie im płaszczyzny do rywalizacji w zakresie znajomości postępowania cywilnego.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap Konkursu (etap uczelniany) na Uniwersytecie Warszawskim ma na celu wyłonienie dwóch najlepszych studentów, którzy będą reprezentować naszą uczelnię w etapie finałowym.

Drugi (ogólnopolski) etap Konkursu odbędzie się w dniu 9 maja 2023 roku w Katowicach pod patronatem Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych. Szczegółowe informacje dotyczące etapu ogólnopolskiego Konkursu, w tym regulamin Konkursu, znajdują się pod następującym adresem: https://www.facebook.com/events/1763229000737708.

Etap uczelniany Konkursu na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 roku o godzinie 19:00w budynku Collegium Iuridicum II przy ul. Lipowej 4 w Warszawie.

LaureaciEtapu uczelnianego Konkursu na Uniwersytecie Warszawskim, pod warunkiem wzięcia udziału w etapie ogólnopolskim Konkursu, uzyskają ocenę bardzo dobrą z egzaminu z przedmiotu „Postępowanie cywilne” (nie dotyczy to uczestników, którzy poprzednio zdali ten egzamin). Ponadto laureaci etapu uczelnianego Konkursu na Uniwersytecie Warszawskim otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Partnerami etapu uczelnianego Konkursu oraz sponsorami nagród rzeczowych są Kancelaria Dentons oraz Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Warunkiem uczestnictwa w etapie uczelnianym Konkursu jest wypełnienie i wysłanie do dnia 14 kwietnia 2022 roku aktywnego formularza obsługiwanego przez Koło Naukowe Prawa Procesowego (znajdującego się pod następującym adresem:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeodj6-tFtdAqFVt20p9oCQlbFei5GYCLioWGlGNeY2byYjZQ/viewform).
Regulamin etapu uczelnianego zawierający szczegółowe informacje co do zasad jego organizacji dostępny jest pod następującym adresem:
https://www.wpia.uw.edu.pl/regulamin-vi-ogolnopolskiego-konkursu-wiedzy-o-postepowaniu-cywilnym-etap-uczelniany.pdf

Ewentualne pytania co do udziału w etapie uczelnianym Konkursu prosimy kierować na adres s.soltysik@wpia.uw.edu.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!