Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Ukazała się monografia pt. "Nowelizacja KPC 2019 - pierwsze doświadczenia, refleksje, postulaty"

Z przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego (WUW) ukazała się przygotowana pod redakcją naukową prof. UW dr hab. Tadeusza Zembrzuskiego monografia pt. "Nowelizacja KPC 2019 - pierwsze doświadczenia, refleksje, postulaty". 

Publikacja zawiera artykuły przygotowane przez grono studentów i doktorantów, którzy zaprezentowali wyniki swoich badań w trakcie konferencji naukowej zorganizowanej na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 15 października 2020 r. Złożone opracowania prezentują różne punkty widzenia i zapatrywania przedstawicieli wielu ośrodków akademickich w Polsce, w tym aż ośmiu przedstawicieli WPiA UW.

Publikacja jest dostępna na stronie: https://www.wuw.pl/product-pol-15429-Nowelizacja-KPC-2019-pierwsze-doswiadczenia-refleksje-i-postulaty.html#