• Studia na kierunku Administracja
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/studia/administracja/
 • Nowy kierunek studiów: Prawo Finansowe i Skarbowość
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/studia/prawo-finansowe-i-skarbowosc/
 • Rekrutacja na studia 2014/2015
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/rekrutacja/informacje-ogolne/#