• Studia na kierunku prawo finansowe i skarbowość
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/studia/prawo-finansowe-i-skarbowosc/
 • Warunki dopuszczalności prowadzenia badań naukowych w biomedycynie – Biobanki: wyzwanie w czasach Big Data
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/warunki-dopuszczalnosci-prowadzenia-badan-naukowych-w-biomedycynie-biobanki-wyzwanie-w-czasach-big-data/
 • Rekrutacja na Studia Podyplomowe
   
    http://www2.wpia.uw.edu.pl/92,Podyplomowe_Studia.html
 • Kosmos w Prawie i Polityce, Prawo i Polityka w Kosmosie
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/kosmos-w-prawie-i-polityce-prawo-i-polityka-w-kosmosie/
 • NOHA Master's Programme
   
    http://noha.uw.edu.pl/for-candidates/admission/