• Rekrutacja do Centrum Prawa Amerykańskiego
   
    http://www.cpa.uw.edu.pl/index.php/admission
 • prof. dr hab. Krzysztof Rączka powołany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/prof-dr-hab-krzysztof-raczka-powolany-na-stanowisko-sedziego-sadu-najwyzszego/
 • II tura rekrutacji na studia!
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/rekrutacja/informacje-ogolne/
 • Studia na kierunku prawo finansowe i skarbowość
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/studia/prawo-finansowe-i-skarbowosc/
 • I miejsce w Rankingu Szkół Wyższych dla kierunku PRAWO!
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/i-miejsce-w-rankingu-szkol-wyzszych-dla-kierunku-prawo/