• Uroczyste spotkanie wigilijne na WPiA
     
      http://www.wpia.uw.edu.pl/uroczyste-spotkanie-wigilijne-na-wpia/
  • Podatek akcyzowy – kierunki zmian
     
      http://www.wpia.uw.edu.pl/podatek-akcyzowy/