• Rekrutacja do Szkoły Prawa Niemieckiego
   
    http://spn.wpia.uw.edu.pl/pl/dla-kandydatow/
 • Where Bright Minds Meet
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/where-bright-minds-meet/
 • praWOStart - przygotowanie do matury z WOSu z WPiA UW!
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/prawostart-przygotowanie-do-matury-z-wosu-z-wpia-uw/
 • Dostęp do kolekcji książek prawniczych
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/dostep-do-kolekcji-ksiazek-prawniczych/