• Innocence Project – Przeciwdziałanie niesłusznym skazaniom
     
      http://www.wpia.uw.edu.pl/innocence-project-przeciwdzialanie-nieslusznym-skazaniom/
  • Master of Humanitarian Action
     
      http://noha.uw.edu.pl/for-candidates/admission/