• I miejsce w Rankingu Szkół Wyższych dla kierunku PRAWO!
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/i-miejsce-w-rankingu-szkol-wyzszych-dla-kierunku-prawo/
 • Rekrutacja na studia
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/rekrutacja/informacje-ogolne/
 • I miejsce w grupie kierunków Administracja rankingu Perspektywy
   
    http://www.perspektywy.pl/RSW2016/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-spoleczne/administracja
 • Studia na kierunku prawo finansowe i skarbowość
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/studia/prawo-finansowe-i-skarbowosc/