• II tura rekrutacji na wybrane kierunki studiów
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/ii-tura-rekrutacji-na-wybrane-kierunki-studiow/
 • dr Adam Bodnar wybrany na Rzecznika Praw Obywatelskich
   
    http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/885043,adam-bodnar-nowym-rzecznikiem-praw-obywatelskich.html
 • II edycja kierunku Prawo Finansowe i Skarbowość
   
    http://irk.uw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=NZ2-PFS&kategoria
 • Studia na kierunku Administracja
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/studia/administracja/