• Rekrutacja do Szkoły Prawa Angielskiego
     
      http://www.wpia.uw.edu.pl/studia/szkoly-prawa-obcego/centrum-prawa-angielskiego/
  • Studia Podyplomowe na WPiA UW
     
      http://www.wpia.uw.edu.pl/studia/podyplomowe/