• Rekrutacja do Szkoły Prawa Angielskiego
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/studia/szkoly-prawa-obcego/centrum-prawa-angielskiego/
 • NOHA Warszawa zaprasza na wykład Stéphane'a Kolanowsk'iego
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/noha-warszawa-zaprasza-na-wyklad-stephanea-kolanowskiego/
 • Szkoła Prawa Angielskiego zaprasza na spotkanie 27 marca 2017 roku
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/szkola-prawa-angielskiego-zaprasza-na-spotkanie-27-marca-2017-roku/
 • Rada Wydziału przyjęła zmiany w programie na kierunku Prawo
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/rada-wydzialu-przyjela-zmiany-w-programie-na-kierunku-prawo/
 • Rekrutacja do Szkoły Prawa Niemieckiego
   
    http://spn.wpia.uw.edu.pl/pl/dla-kandydatow/