• II tura rekrutacji na WPiA UW!
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/ii-tura-rekrutacji-na-wpia-uw/
 • Kobiety w nauce. Uniwersytecka polityka równości płci w teorii i praktyce
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/kobiety-w-nauce-uniwersytecka-polityka-rownosci-plci-w-teorii-i-praktyce/
 • Women in science.Gender Equality in Theory and Practice
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/women-in-science-gender-equality-in-theory-and-practice/
 • Rekrutacja do Szkoły Prawa Niemieckiego
   
    http://spn.wpia.uw.edu.pl/pl/dla-kandydatow/
 • Studia I stopnia
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/studia-i-stopnia/