• Jubileusz prof. Marii Zabłockiej
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/jubileusz-prof-marii-zablockiej/
 • Rekrutacja do Szkoły Prawa Niemieckiego
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/rekrutacja-do-szkoly-prawa-niemieckiego-2/
 • II tura rekrutacji na studia doktoranckie
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/studia-doktoranckie
 • Innocence Project – Przeciwdziałanie niesłusznym skazaniom
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/innocence-project-przeciwdzialanie-nieslusznym-skazaniom/
 • Rekrutacja do Centrum Prawa Angielskiego
   
    http://www.britishlawcentre.co.uk/courses/