• dr Marcin Warchoł został Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
     
      http://www.wpia.uw.edu.pl/dr-marcin-warchol-zostal-podsekretarzem-stanu-w-ministerstwie-sprawiedliwosci/
  • Prodziekan WPiA prof. Ewa Gruza otrzymała odznaczenie państwowe za wybitne zasługi w kształtowaniu państwa prawa
     
      http://www.wpia.uw.edu.pl/prof-ewa-gruza-otrzymala-odznaczenie-panstwowe-za-wybitne-zaslugi-dla-kultury-polskiej-za-wybitne-zaslugi-w-ksztaltowaniu-panstwa-prawa/