• Wygraliśmy Ranking Wydziałów Prawa w DGP
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/110502-2/
 • Blaski i cienie 15-lecia harmonizacji prawa podatkowego
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/blaski-i-cienie-15-lecia-harmonizacji-prawa-podatkowego/
 • Administracja Stacjonarna II Stopnia
   
    http://www.rekrutacja.wpia.uw.edu.pl/oferta/administracja-stacjonarna-ii-st/
 • CSI: Warsaw – semestr letni 2019/2020
   
    http://www.wpia.uw.edu.pl/csi-warsaw-semestr-letni-20192020/
 • Administracja Stacjonarna I Stopnia
   
    http://www.rekrutacja.wpia.uw.edu.pl/oferta/administracja-stacjonarna-i-st-/