Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne

Członkowie Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne:

1. prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf – przewodnicząca
2. dr hab. Wojciech Brzozowski – wiceprzewodniczący

3. prof. dr hab. Aleksander Chłopecki 
4. prof. dr hab. Piotr Girdwoyń 
5. prof. dr hab. Ewa Gruza 
6. prof. dr hab. Robert Grzeszczak 
7. prof. dr hab. Wojciech Kocot 
8. prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski 
9. prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
10. prof. dr hab. Karol Weitz 
11. prof. dr hab. Marek Zubik
12. dr hab. Zuzanna Benincasa, prof. uczelni
13. dr hab. Karol Karski, prof. uczelni
14. dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, prof. uczelni 
15. dr hab. Barbara Namysłowska-Gabrysiak
16. dr hab. Maria Rogacka-Rzewnicka, prof. uczelni
17. dr hab. Jakub Urbanik, prof. uczelni 
18. dr hab. Andrzej Wach, prof. uczelni 
19. dr hab. Paweł Wajda, prof. uczelni 
20. dr hab. Marcin Wiącek, prof. uczelni 
21. dr hab. Anna Zawidzka-Łojek, prof. uczelni 
22. dr hab. Sławomir Żółtek, prof. uczelni
23. dr hab. Dobrochna Bach-Golecka
24. dr hab. Maciej Bernatt 
25. dr hab. Piotr Bogdanowicz 
26. dr hab. Maria Boratyńska
27. dr hab. Tatiana Chauvin 
28. dr hab. Patrycja Grzebyk 
29. dr hab. Beata Kozłowska-Chyła
30. dr hab. Wojciech Machała 
31. dr hab. Adam Niewiadomski
32. dr hab. Mateusz Pilich
33. dr hab. Dawid Sześciło 
34. dr hab. Paweł Waszkiewicz 
35. dr Vita Czepek 
36. dr Kacper Gradoń 
37. dr Aleksander Grebieniow 
38. dr Piotr Grzebyk 
39. dr Marek Grzybowski 
40. dr Agnieszka Gutkowska 
41. dr Jakub Pawliczak 
42. dr Jacek Piecha 
43. dr Magdalena Porzeżyńska 
44. dr Dorota Pudzianowska 
45. dr Michał Raczkowski 
46. dr Marcin Stębelski
47. dr Karolina Tetłak
48. dr Jarosław Turłukowski 
49. dr Jan Winczorek
50. mgr Rafał Smoleń