Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Szkoła Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego

Informacje ogólne

Od dnia 1 stycznia 2004 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przy wsparciu Polsko-Hiszpańskiej Fundacji Współpracy i Rozwoju (www.fundacja.imfib.com) rozpoczęło działalność Centrum Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego.

W ramach działalności Centrum utworzona została Szkoła Prawa Hiszpańskiego. Ponadto do zadań Centrum należy między innymi:

 • realizacja przedsięwzięć dydaktycznych i zajęć kursowych
 • realizacja wspólnych prac oraz projektów naukowych i badawczych z zakresu prawa europejskiego i innych,
 • przygotowywanie wspólnych analiz, raportów i rekomendacji wskazujących na możliwość wykorzystania doświadczeń hiszpańskich w działaniach na rzecz harmonizacji prawa,
 • opracowywanie wspólnych publikacji naukowych, przedsięwzięć wydawniczych oraz wymiany informacji,
 • organizowanie wspólnych seminariów i konferencji,
 • wymiana studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

Zadania powyższe mogą być realizowane z udziałem i w porozumieniu z innymi uczelniami oraz jednostkami krajowymi i zagranicznymi.

Szkoła Prawa Hiszpańskiego na WPiA UW

Studia w Szkole trwają dwa semestry. Zajęcia prowadzone są w języku hiszpańskim przez wykładowców uniwersyteckich lub hiszpańskich adwokatów. Tematyka obejmuje podstawy prawa hiszpańskiego, z uwzględnieniem prawa gospodarczego, handlowego i finansowego, a także problematyki istotnej z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw.

Rok akademicki, na który składają się dwa semestry obejmuje 9 modułów po 15 godzin wykładów poświęconych następującym zagadnieniom:

 • Prawo europejskie.
 • Organizacja prawno-polityczna państwa hiszpańskiego.
 • Hiszpański system sądowy.
 • Hiszpańskie prawo administracyjno-gospodarcze.
 • Hiszpańskie finanse publiczne ze szczególnym uwzględnieniem hiszpańskiego prawa podatkowego przedsiębiorców.
 • Zawieranie umów pracowniczych w systemie prawa hiszpańskiego.
 • Hiszpańskie prawo spółek i zawieranie umów handlowych.
 • Elementy hiszpańskiego prawa cywilnego.
 • Elementy hiszpańskiego prawa karnego.

Studia przeznaczone są dla studentów i absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, innych wydziałów UW oraz zainteresowanych studentów innych uczelni wyższych. W szczególności oferta uczestnictwa w studiach może być również skierowana do środowiska administracji publiczne, osób zajmujących się problematyką UE, funduszy strukturalnych, tworzeniem krajowych przepisów wykonawczych do regulacji unijnych oraz polskich przedsiębiorców zainteresowanych bezpośrednią lub pośrednią działalnością na rynku hiszpańskim.