Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Szkoła Prawa Francuskiego

Kontakt:

Centrum Prawa Francuskiego i Europejskiego
Collegium Iuridicum II, pokój 2.7
ul. Lipowa 4
00-316 Warszawa
tel.: (+48) 22 55 27 299 lub (+48) 604 460 931
e-mail: cpf@wpia.uw.edu.pl

Kierownik:

Philipe Chauvin
e-mail: philippe.chauvin@univ-poitiers.fr

Centrum Prawa Francuskiego ogłasza nabór na rok 2019/2020

 

Zapraszamy do pobierania „dossier de candidature” na podstronie Mastera

Centrum Prawa Francuskiego i Europejskiego zostało utworzone w 1995 roku przez:

  • Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu w Poitiers
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W ramach centrum proponowane jest policencjackie francuskie studia magisterskie Master franco-polonais de droit des affaires français et européen – nakierowane na kształcenie prawników-praktyków, kończące się francuskim dyplomem państwowym odpowiednikiem polskiego dyplomu magisterskiego.
Czas trwania każdego z typów studiów dwa semestry.
Nauczanie odbywa się w języku francuskim i prowadzone jest przez profesorów uniwersytetów francuskich, europejskich oraz przez profesorów Wydziału Prawa w Warszawie; większość seminariów prowadzona jest przez prawników-praktyków.