Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Szkoła Prawa Amerykańskiego

Kontakt

Centrum Prawa Amerykańskiego
Wydział Prawa i Administracji UW

Collegium Iuridicum II, pok. 2.5
ul. Lipowa 4
00-316 Warszawa
tel./fax (+48 22) 55 25 920
e-mail: cpa@wpia.uw.edu.pl

http://www.cpa.uw.edu.pl

Kierownik: dr hab. Ewa Gmurzyńska: gmurzynska@wpia.uw.edu.pl

Sekretarz: mgr Agnieszka Siedlecka –Andrychowicz: a.siedlecka@wpia.uw.edu.pl

Centrum Prawa Amerykańskiego

Centrum Prawa Amerykańskiego powstało osiemnaście lat temu, jako wspólna inicjatywa Wydziału Prawa Uniwersytetu Floryda oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2016/17 dwa wydziały prawa z Atlanty, prestiżowy i wysoko notowany w rankingach Emory School of Law oraz dynamicznie rozwijający się GSU College of Law utworzyły wraz z Wydziałam Prawa i Administracji UW konsorcjum, które kontynuuje misję nauczania i prowadzenia wysokiej jakości programu w zakresie prawa amerykańskiego.

Edukacja studentów i absolwentów prawa w Centrum Prawa Amerykańskiego ma na celu pogłębienie wiedzy o systemie prawa precedensowego, jako dominującego systemu prawnego na świecie oraz zapoznanie ich z praktycznymi aspektami prawa amerykańskiego, którego siła oddziaływania wykracza poza granice Stanów Zjednoczonych. Istotnym celem Centrum jest również przybliżenie studentom metod nauczania stosowanych na uniwersytetach amerykańskich.

Studia trwają jeden rok. Są przeznaczone dla studentów prawa UW, studentów prawa innych uczelni oraz absolwentów studiów prawniczych. W ramach rocznego programu studenci biorą udział w dziesięciu dwutygodniowych modułach obejmujących m.in. innymi tematykę: Constitutional Law, Contract Law, Business Organization, Intellectual Property ADR, Labor Law, Torts, Law and Economics i wiele innych. Wykłady są prowadzone przez wybitnych profesorów amerykańskich z Emory School of Law oraz GSU College of Law. Po zaliczeniu wszystkich przedmiotów objętych programem studenci otrzymują certyfikat ukończenia programu wydany wspólnie przez WPiA UW oraz dwa partnerskie wydziały.

Kurs przeznaczony dla studentów prawa III, IV i V roku prawa oraz absolwentów prawa. Rekrutacja na studia rozpoczyna się w kwietniu i kończy w czerwcu. Więcej na temat rekrutacji znajduje się na stronie www. cpa.uw.edu.pl. Studia są odpłatne.