Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Stypendia

Stypendium doktoranckie oraz zwiększenie stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2019/2020

Szanowni Państwo,

Możliwość rejestrowania wniosków o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz stypendium doktoranckiego w USOSweb nastąpi 01 lipca 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosków są dostępne na stronie oraz w USOSweb.

Wnioski należy uzupełnić osiągnięciami, zarejestrować w USOSweb, wydrukować i złożyć wraz z załączniki w jednostce w terminie do 14 października włącznie.

​Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów na Wydziale Prawa i Administracji.

Skład Komisji Doktoranckiej ds. stypendiów doktoranckich WPiA UW w roku akademickim 2018/2019:

Dr hab. Jacek Wierciński, prof. UW – przewodniczący Komisji
Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń
Dr hab. Kamil Zaradkiewicz
Dr hab. Dobrochna Bach-Golecka
Dr hab. Jakub Urbanik
Dr hab. Marcin Wiącek
Dr hab. Dawid Sześciło

mgr Miłosz Kłosowiak – przedstawiciele doktorantów

Składanie wniosków

Stypendium specjalne

Wnioski należy składać w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UW

Stypendium socjalne oraz zapomoga

Wnioski należy składać w Biurze Spraw Doktoranckich

Stypendium Rektora

Wnioski należy składać w Sekretariacie studiów doktoranckich, pok. 313 do 31.10.2019 r.