Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Plan zajęć

Plan zajęć na semestr letni 2019/20:

Harmonogram zjazdów na semestr letni 2019/20:

22.02.2020 r. Sala B – Audytorium Maximum

07.03.2020 r. Sala B – Audytorium Maximum
21.03.2020 r. Sala B – Audytorium Maximum

04.04.2020 r. Sala B – Audytorium Maximum
25.04.2020 r. Sala B – Audytorium Maximum

09.05.2020 r. Sala A-2 – ul. Lipowa 4
23.05.2020 r. Sala B – Audytorium Maximum

06.06.2020 r. Sala B – Audytorium Maximum

Harmonogram zjazdów na semestr zimowy 2019/20:

12.10.2019 r. Sala B – Audytorium Maximum
26.10.2019 r. Sala B – Audytorium Maximum

16.11.2019 r. Sala B – Audytorium Maximum
23.11.2019 r. Sala B – Audytorium Maximum

07.12.2019 r. Sala B – Audytorium Maximum
14.12.2019 r. Sala B – Audytorium Maximum

18.01.2020 r. Sala B – Audytorium Maximum

01.02.2020 r. Sala B – Audytorium Maximum

Plan zajęć na semestr zimowy 2019/20: