Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Materiały / Druki

Do złożenia karty obiegowej zobowiązani są wyłącznie studenci ostatniego roku studiów

UWAGA: jako pierwszą należy uzyskać pieczątkę Biblioteki Wydziałowej a następnie Biblioteki Uniwersyteckiej

Karty egzaminacyjne 2019/20

Informacje dla doktorantów dotyczące publikacji naukowych – dr Jan Rudnicki

Tabela – lista publikacji