Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

XV Otwarte Posiedzenie Naukowe Katedry Prawa Handlowego

Kierownik Katedry Prawa Handlowego
prof. dr hab. Konrad Osajda, LLM
zaprasza do udziału w:

XV OTWARTYM POSIEDZENIU NAUKOWYM KATEDRY PRAWA HANDLOWEGO
w czasie którego wykład pt.:

„Internal investigations, whistleblowing and external monitoring”
wygłosi

Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. multi Klaus J. Hopt MCJ (NYU)
emeryt. Dyrektor Max-Planck-Institut
für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg

Posiedzenie odbędzie się dnia 13 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17:00

w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom:
link do wydarzenia: https://us02web.zoom.us/j/85677648510
Meeting ID: 856 7764 8510

Partnerem Otwartych Posiedzeń Naukowych Katedry Prawa Handlowego
w roku akademickim 2021/2022 jest Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie