Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Wykład pt. „European Foundation Law in Comparative Perspective”

                                                                                                               
 Wydział Prawa i Administracji
 Katedra Prawa Handlowego
 


 

Kierownik Katedry Prawa Handlowego
prof. dr hab. Konrad Osajda, LLM
zaprasza do udziału w:

XXI OTWARTYM POSIEDZENIU NAUKOWYM
KATEDRY PRAWA HANDLOWEGO

w czasie którego wykład pt.:

„European Foundation Law in Comparative Perspective”

wygłosi

prof. dr. Anne Sanders, M.Jur. (Oxford)

Kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Gospodarczego, Prawa Firm Rodzinnych

i Studiów Sądowych

Fakultät für Rechtswissenschaft, Universität Bielefeld

Posiedzenie odbędzie się dnia 20 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 17:00

w formie hybrydowej:

1. Stacjonarnie: sala dziekańska nr 209 im. prof. W. Czachórskiego, budynek
Collegium Iuridicum I, Wydział Prawa i Administracji
2. Zdalnie: za pośrednictwem platformy Zoom

Partnerem Otwartych Posiedzeń Naukowych Katedry Prawa Handlowego
w roku akademickim 2023/2024 jest Sekcja Prawa Gospodarczego i Handlowego

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Szczegółowe informacje na temat posiedzeń będą publikowane na stronie internetowej Katedry Prawa Handlowego pod adresem kph.wpia.uw.edu.pl.
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy Katedry (kph@wpia.uw.edu.pl).