Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Thirty Years of the Polish-Ukrainian Agreement of 1993 on Legal Aid: Evaluation of Effectiveness in Civil and Commercial Matters

„Thirty Years of the Polish-Ukrainian Agreement of 1993

on Legal Aid: Evaluation of Effectiveness
in Civil and Commercial Matters”

Trzydziestolecie umowy polsko-ukraińskiej z 1993 r.
o pomocy prawnej: ocena skuteczności
w sprawach cywilnych i handlowych

Тридцять років Польсько-українського договору 1993 р.
про правову допомогу: оцінка ефективності
в цивільних і комерційних справах
Międzynarodowa Konferencja Naukowa WPiA UW
Warszawa, 30 marca 2023 r.

24 maja 2023 r. upływa równo 30 lat od dnia, w którym Rzeczpospolita Polska i niepodległa Ukraina podpisały w Kijowie Umowę o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 96, poz. 465; Офіційний вісник України 04.12.2006 — 2006 р., № 47, стор. 215, стаття 3169, код акта 37936/2006). Konwencja bilateralna, która weszła w życie po upływie 60 dni od dnia wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, stanowi instrument bez wątpienia często i intensywnie stosowany przez sądy. Podkreśla podmiotowość państwa ukraińskiego, symbolicznie kładąc kres obowiązywaniu w stosunkach dwustronnych podobnej umowy, podpisanej w 1957 r. przez ówczesną PRL ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Umowa jest stosowana przez sądy, prokuratury, urzędy stanu cywilnego oraz notariat Polski i Ukrainy w niezliczonych, transgranicznych sprawach o charakterze cywilnym i karnym, jakie toczą się w obu umawiających się państwach z udziałem jego obywateli. Zmiany w systemach prawnych Polski i Ukrainy na przestrzeni ostatnich lat powodują liczne problemy i wątpliwości, których wyjaśnienie powinno być rolą doktryny. Znaczenie powyższej konferencji symbolicznie podkreśla trwająca za naszą wschodnią granicą wojna, na skutek której na terenie Polski może obecnie przebywać w sumie (włącznie z emigracją przedwojenną) nawet 3-4 miliony obywateli Ukrainy.

Prelegentami będą nie tylko wybitni przedstawiciele nauki prawa z Polski i Ukrainy, reprezentujący dziedzinę badań nad prawem prywatnym międzynarodowym, prawem rodzinnym i opiekuńczym oraz postępowaniem cywilnym, lecz również znani i cenieni praktycy.

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych, sędziów sądów powszechnych i administracyjnych, pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz praktyków, dziennikarzy, studentów i doktorantów. Całość podsumuje monografia pokonferencyjna wydana w jednym z renomowanych („punktowanych”) wydawnictw.

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym: prelegenci, uczestnicy dyskusji panelowej oraz zaproszeni Goście będą zgromadzeni na auli (Aula Starej Biblioteki UW), natomiast pozostali uczestnicy – zdalnie w trybie online.  Link do udziału w wydarzeniu zostanie przesłany na adres e-mail podany przy rejestracji.

Uczestnictwo w Konferencji jest odpłatne (z wyłączeniem studentów, doktorantów i pracowników naukowych WPiA UW oraz imiennie zaproszonych Gości).  Opłata konferencyjna wynosi 150 zł. 

Kontakt z organizatorami konferencji: w sprawach naukowych: prof. UW, dr hab. Mateusz Pilich, m.pilich@wpia.uw.edu.pl, dr Olga Bobrzyńska, o.bobrzynska@wpia.uw.edu.pl lub pod ogólnym adresem konferencyjnym: konferencja.pl.ua.2023@gmail.com. W sprawach organizacyjnych prosimy zwracać się z pytaniami do Sekcji Promocji WPiA UW, promocja@wpia.uw.edu.pl.

Dane do przelewu:
Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
nr konta bankowego: 22 1160 2202 0000 0000 6084 8799
BANK Millennium S.A.
SWIFT: BIGBPLPWXXX
Adres Banku: 02-593 Warszawa ul. Stanisława Żaryna 2A

Zapoznaj się z programem i zapisz na konferencję