Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Prezentacja Raportu

Raport przedstawia wybrane wyniki badań empirycznych zrealizowanych w ramach projektu badawczego „Dostęp do prawa wśród małych i średnich przedsiębiorców w Polsce”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN 2016/21/B/HS5/00397).

Projekt ten obejmował rozległe badania empiryczne nad korzystaniem z prawa, instytucji prawnych i usług prawniczych przez polskie przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).