Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Podatek akcyzowy: doświadczenia i kierunki ewolucji w czasach recesji

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Tomasz Giaro

zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową

organizowaną przez prof. dr. hab. Witolda Modzelewskiego

Podatek akcyzowy: doświadczenia i kierunki ewolucji w czasach recesji

(online)

28 stycznia 2021 r.

Uczestnictwo w Konferencji jest odpłatne (wpisowe wynosi 100 zł), z wyłączeniem studentów, doktorantów i pracowników naukowych WPiA UW oraz imiennie zaproszonych Gości. Dane do przelewu. W tytule przelewu prosimy zaznaczyć: Podatek akcyzowy. 

W związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną obostrzeniami sanitarno-epidemiologicznymi rysuje się istotny spadek dochodów budżetu państwa przy stale rosnących wydatkach i potrzebach społecznych. Szczególny kryzys efektywności fiskalnej dotyka podatek akcyzowy. Organizowana przez Uniwersytet Warszawski ogólnopolska konferencja naukowa dotyczy doświadczeń i kierunków ewolucji podatku akcyzowego w obliczu recesji gospodarczej. Konferencja jest adresowana do podatników akcyzy, doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, biegłych rewidentów, ekonomistów i księgowych, a także pracowników naukowych, przedstawicieli organów administracji państwowej i wymiaru sprawiedliwości oraz dziennikarzy.

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym: prelegenci i zaproszeni Goście będą zgromadzeni na auli WPiA UW, natomiast pozostali uczestnicy – zdalnie w trybie online (link zostanie przesłany na email podany przy rejestracji); wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość wypowiedzi i zadawania pytań. 

Kontakt z organizatorami konferencji: w sprawach naukowych: dr Krzysztof Radzikowski, k.radzikowski@wpia.uw.edu.pl, w sprawach organizacyjnych: dr Larysa Myrgorodska, promocja@wpia.uw.edu.pl

PROGRAM

ZAREJESTRUJ SIĘ

BROSZURA

#konferencja