Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Jubileuszu pracy naukowej Pani prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz 

Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej 

mają zaszczyt zaprosić na 

Ogólnopolską Konferencję Naukową 

z okazji Jubileuszu pracy naukowej  

Pani prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf

Zasady konstytucyjne, prawa człowieka i zasady unijne  a model stosunku świadczenia pracy.

Konferencja odbędzie się: 

14 października 2022 r. w godzinach 9.00-16.30 

w Auli Starej Biblioteki UW 

przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:

jubileusz2022@wpia.uw.edu.pl 

do dnia 15 września 2022 r.PROGRAM KONFERENCJI 

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników 
9.30 – 10.00 Otwarcie konferencji  
10.00 – 12.00 Część pierwsza – moderator: prof. UW dr hab. Krzysztof Rączka 
10.00 – 10.20 Prof. dr hab. Piotr Tuleja, Wykład otwierający 
10.20 – 10.40 Dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS, „Model stosunku świad czenia pracy a prawa człowieka”  
10.40 – 11.00 Prof. dr hab. Andrzej Wróbel, „Kolizja praw pracowniczych w wielopoziomo wym systemie prawnym ich ochrony“  
11.00 – 11.20 Prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak (UAM), „Model stosunku świadczenia pracy  a prawo do zabezpieczenia społecznego” 
11.20 – 11.50 Dyskusja 
11.50 – 12.10 Przerwa kawowa 
12.10 – 14.00 Część druga, moderator: prof. dr hab. Walerian Sanetra 
12.10 – 12.30 Prof. dr hab. L. Florek (IPiSS), „Prawa człowieka a prawa pracownika”
12.30 – 12.50 Prof. dr hab. Z. Hajn (UŁ), „Kogo chronią standardy MOP?” 
12.50 – 13.10 Dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG, „Autonomizacja pojęcia „pracow nika” w prawie UE i konsekwencje dla polskiego prawa pracy” 
13.10 – 13.30 SSN Józef Iwulski, „Świadczenie pracy według Konstytucji RP i odzwierciedle nie tego w orzecznictwie” 
13.30 – 14.00 Dyskusja 
14.00 – 14.45 Przerwa obiadowa 
14.45 – 16.20 Część trzecia, moderator: prof. UMCS dr hab. Anna Kosut 
14.45 – 15.05 Prof. dr hab. J. Stelina (UG), „Czwarta rewolucja przemysłowa a prawo  pracy”
15.05 – 15.20 Dr Barbara Godlewska – Bujok (UW), Dr Wojciech Ostaszewski (UW),  „Społeczne, polityczne i kulturowe uwarunkowania modelu zatrudnienia w Polsce”
15.20 – 15.35 Dr Eliza Maniewska (UW), „Model stosunku świadczenia pracy a konstytu cyjna zasada pomocniczości” 
15.35 – 15.50 Dr hab. Michał Raczkowski (UW), Dr Aleksandra Ziętek-Capiga (UW),  „Model stosunku świadczenia pracy według ekonomicznej analizy prawa”
15.50 – 16.20 Dyskusja 
16.30 – Zakończenie konferencji