Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Ocena skutków nowelizacji KPC w praktyce funkcjonowania sądów

Katedra Postępowania Cywilnego WPIA UW i Wydawnictwo C.H. Beck 

organizują ogólnopolską konferencję naukową 

pt. Ocena skutków nowelizacji KPC w praktyce funkcjonowania sądów,

która planowana jest na 28 maja 2020 r. w Audytorium d.BUW na Kampusie Głównym UW.

REJESTRACJA

#prawo cywilne