Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Nowelizacja KPC 2019

Koło Naukowe Prawa Procesowegodziałające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pod opieką naukową Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UW ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w I Ogólnopolskiej Konferencji Cywilnoprocesowej o profilu studencko-doktoranckim, która w swoim obszarze zainteresowania mieć będzie ostatnie obszerne i wielowątkowe nowelizacje kodeksu postępowania cywilnego, znane pod nazwą „Nowelizacja KPC 2019”.

Motyw przewodni Konferencji ma na celu umożliwienie wypowiedzenia się przede wszystkim  młodym naukowcom na temat poszczególnych istotnych, a niekiedy kontrowersyjnych zmian legislacyjnych w dziedzinie postępowania cywilnego, w krótkim okresie po ich wejściu w życie. Konferencja zostanie podzielona na panele tematyczne umożliwiające spojrzenie z perspektywy ekspertów, sędziów i zawodowych pełnomocników, tak aby możliwe było jak najbardziej wszechstronne spojrzenie na omawiane zmiany.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu do nadsyłania abstraktów do 23 lutego 2020 r. Opłata konferencyjna uczestnictwa czynnego wynosi 90,00 zł. Wystąpienie powinno trwać nie dłużej, niż 15 minut. Wszelkie informacje dotyczące zgłaszania udziału czynnego w Konferencji znajdują się w Regulaminie uczestnictwa czynnego, dostępnym w załączeniu.


 

#koło naukowe #prawo cywilne