Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Nowe technologie w praktyce prawniczej

Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain WPIA UW

Zakład Międzynarodowego Postępowania Karnego WPIA UW 

Stowarzyszenie Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych

 organizują konferencję 

Nowe technologie w praktyce prawniczej
#reinventing #revolution # tech #blockchain #future

która planowana jest na 20 maja 2020 r. w Auli d.BUW na Kampusie Głównym UW

 

REJESTRACJA

#prawo karne #nowe technologie #blockchain