Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Konferencja naukowa ku czci Profesora W. Wołodkiewicza