Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

40 lat konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza – bilans i perspektywy

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Tomasz Giaro

zaprasza na międzynarodową konferencję naukową,

organizowaną pod patronatem honorowym Ministra Marka Gróbarczyka, Sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej i Pełnomocnika rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej,

przez prof. UW  dr hab. Karola Karskiego (Kierownika Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego) i dr hab. Tomasza Kamińskiego,

40 lat konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza – bilans i perspektywy

Warszawa, 29 – 30 września 2022 r.

Formularz rejestracyjny

PROGRAM KONFERENCJI

Konferencja została zaplanowana z okazji okrągłego jubileuszu zawarcia konwencji o prawie morza. Ten stosunkowo długi okres, w połączeniu z prawie 30 letnim stażem stosowania jej postanowień, pozwala zarówno na analizę wzajemnych relacji z normami zwyczajowego prawa morza, jak i na identyfikowanie problemów związanych ze stosowaniem tej regulacji oraz refleksję nad aspektami kluczowymi dla dalszego rozwoju tej gałęzi prawa międzynarodowego. Planujemy połączenie prezentacji badań naukowych z zakresu międzynarodowego prawa morza z wymianą poglądów z praktykami i specjalistami, odpowiedzialnymi m.in. za kwestie delimitacji obszarów morskich, gospodarkę i bezpieczeństwo morskie. Chcielibyśmy również aby konferencja była okazją do złożenia hołdu dla badaczy międzynarodowego prawa morza, związanych z Uniwersytetem Warszawskim, których nie ma już dzisiaj wśród nas, a których aktywność zawodowa i twórczość naukowa przypadły na czas III konferencji prawa morza.

Rozważania dotyczyć będą m.in. w ramach następujących obszarów tematycznych:

  1. Historia i rozwój międzynarodowego prawa morza;
  2. Delimitacja obszarów morskich;
  3. Rozwój wolności prawa morza;
  4. Bezpieczeństwo morskie;
  5. Transport morski w dobie nowych wyzwań;
  6. Prawo morza a rozwój infrastruktury związanej z eksploatacją zasobów morskich;
  7. Prawo morza w świetle aspektów ochrony środowiska.

Do udziału w Konferencji zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane historią i dalszym rozwojem międzynarodowego prawa morza, w tym naukowców i specjalistów. Informujemy, iż mając na względzie obecną sytuację epidemiologiczną organizatorzy Konferencji przewidują także możliwość przeprowadzenia konferencji w trybie zdalnym.

Uczestnictwo w Konferencji jest odpłatne (z wyłączeniem studentów, doktorantów i pracowników naukowych WPiA UW). Opłata konferencyjna wynosi 400 zł.

Po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej, planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej.

Dane do przelewu

Konferencja odbędzie się w Auli A2; bud. Collegium Iuridicum II; ul. Lipowa 4

 

Kontakt z organizatorami konferencji:
w sprawach naukowych: dr hab. Tomasz Kamiński, t.kaminski@wpia.uw.edu.pl
w sprawach organizacyjnych - doktoranci Zakładu PMP: Rafał Szewczyk (r.szewczyk5@uw.edu.pl) i Patryk Gacka (p.gacka@wpia.uw.edu.pl).