Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Zebranie wyborcze pracowników

Szanowni Państwo

W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów Wydziałowa Komisja Wyborcza WPiA zwołała zebrania wyborcze na dzień 14 października br.:

  1. pracowników niebędących pracownikami naukowymi (administracja) w sprawie wyboru członków Rady Wydziału o godz. 9.00 w sali A.2,
  2. niesamodzielnych pracowników naukowych w sprawie wyboru członków Rady Wydziału oraz członków Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne o godz. 9.00 w sali A.3,
  3. samodzielnych pracowników naukowych w sprawie wyboru członków Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne o godz. 9.00 w sali A.2.

Jednocześnie informujemy, że Pan Dziekan zarządził godziny dziekańskie w dniu 14 października 2019 r. w godz. 8.00-11.15 dla zajęć prowadzonych przez niesamodzielnych pracowników naukowych.

Przewidziana na ten dzień Rada Wydziału rozpocznie się natomiast o godz. 11.00.

Prosimy o niezawodne przybycie.

 

#wybory