Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

VIII OTWARTE POSIEDZENE NAUKOWE KATEDRY PRAWA HANDLOWEGO

Kierownik Katedry Prawa Handlowego prof. UW dr hab. Katarzyna Bilewska  zaprasza do udziału w VIII OTWARTYM POSIEDZENIU NAUKOWYM  KATEDRY PRAWA HANDLOWEGO w czasie którego zostanie wygłoszony wykład pt.: „Disentangling Corporate Governance from Securities Market Imperatives through Data-Driven Finance.”

 Wykład wyglosi prof. David C. Donald (Faculty of Law, The Chinese University of Hong Kong). 

Posiedzenie odbędzie się w dniu 21 października 2019 roku (poniedziałek)  o godzinie 17.00,  w Collegium Iuridicum II, sala 2.8, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Lipowa 4, 00-316 Warszawa.

Ewentualne pytania proszę kierować na adres mailowy Katedry Prawa Handlowego kph@wpia.uw.edu.pl