Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Uroczyste złożenie kwiatów na grobie pierwszego Dziekana WPiA

W dn. 30 września odbyło się uroczyste złożenie kwiatów na grobie pierwszego Dziekana naszego Wydziału, prof. Jana Wincentego Bandtkiego-Stężyńskiego.