Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

  

Jak stosować prawo. Praktyczny przewodnik dla rzymskiego sędziego

Kierownik: dr hab. Jakub Urbanik

Zobacz szczegóły

Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy- Welcome to Poland. Program POWER

Kierownik: mgr Maximilian Piekut

Zobacz szczegóły

W poszukiwaniu społecznych podstaw prawa. Instytucjonalna teoria państwa i prawa Mauricea Hauriou

Kierownik: Cezary Henryk Węgliński

Zobacz szczegóły

Status administracyjnoprawny cudzoziemca – studium prawnoporównawcze ze szczególnym uwzględnieniem problematyki uchodźców

Kierownik: Jakub Dorosz-Kruczyński

Zobacz szczegóły

Analiza mechanizmów prawnomiędzynarodowych w kontekście swobody państw w zakresie kształtowania polityk fiskalnych

Kierownik: Aleksandra Tychmańska

Zobacz szczegóły

Sposoby ustalania tożsamości nieznanego pozwanego w postępowaniu cywilnym polskim i amerykańskim

Kierownik: Mateusz Winczura

Zobacz szczegóły

Finansowanie jednostek samorządu lokalnego w świetle orzecznictwa sądów konstytucyjnych wybranych państw europejskich

Kierownik: Bartłomiej Ślemp

Zobacz szczegóły

Japoński model regulacyjny sektora elektroenergetycznego a recepcja europejskich rozwiązań prawnych - Program MOBILNOŚĆ PLUS

Kierownik: dr Maciej Sokołowski

Zobacz szczegóły

Nadużycie pozycji dominującej na rynkach cyfrowych na przykładzie darmowych usług oferowanych przez platformy internetowe

Kierownik: mgr Artur Szmigielski

Zobacz szczegóły