Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

mgr Adrian Warsiński

Pełnomocnik Dziekana ds. badań naukowych i współpracy naukowej

   

Badania zakończone

Geopolityczne uwarunkowania polityczno-prawne współczesnej Polski: aspekty normatywne i możliwe perspektywy

Kierownik: prof. dr hab. Adam Bosiacki

Zobacz szczegóły

Funkcjonalność procesowa dogmatyki prawnokarnej

Kierwonik: dr hab. Michał Królikowski prof. UW

Zobacz szczegóły

Źródła prawa prywatnego w międzynarodowym handlu elektronicznym

Kierownk: prof. dr hab. Jerzy Poczobut

Zobacz szczegóły

Polska w różnicującej się prawnie, politycznie i gospodarczo Unii Europejskiej

Kierownik: prof. dr hab. Robert Grzeszczak

Zobacz szczegóły

Prawnomiędzynarodowy status dna mórz i oceanów poza granicami jurysdykcji państwowej

Kierownik: dr hab. Karol Karski prof. UW

Zobacz szczegóły

Problematyka satelitów typu CubeSat w świetle prawa międzynarodowego publicznego

Kierownik: dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa prof. UW

Zobacz szczegóły

Archiwa X w praktyce wykrywczej. Aspekty kryminalistyczne i prawne

Kierownik: dr hab. Paweł Waszkiewicz

Zobacz szczegóły

Prawny wymiar wyborów moralnych dokonywanych przez państwa członkowskie na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej

Kierownik: dr hab. Anna Zawidzka-Łojek prof. UW

Zobacz szczegóły

Władza sądownicza wobec zagrożeń dla rządów prawa

Kierownik: dr hab. Wojciech Brzozowski

Zobacz szczegóły

Prawo i literatura w okresie PRL (1945-1989)

Kierownik: prof. dr hab. Marek Wąsowicz

Zobacz szczegóły

Ustawa zasadnicza doby kryzysu konstytucjonalizmu

Kierownk: prof. dr hab. Marek Zubik

Zobacz szczegóły

Nauka jako materialne źródło prawa – aspekty epistemologiczne, normatywne i etyczne

Kierownk: dr hab. Tatiana Chauvin    

Zobacz szczegóły

Zarząd sukcesyjny – nowa instytucja polskiego prawa spadkowego

Kierownik: dr hab. Konrad Osajda prof. UW

Zobacz szczegóły

Mechanizmy prawne ochrony rolnego charakteru nieruchomości w świetle rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie aktualnego stanu koncentracji gruntów rolnych w UE: jak ułatwić rolnikom dostęp do gruntów?

Kierownik: prof. dr hab. Paweł Czechowski

Zobacz szczegóły

The Regulatory Model of Energy Storage in the United States: Implications for the European Union

Kierownik: prof. dr hab. Marek  Wierzbowski    

Zobacz szczegóły

Wpływ edukacji prawniczej na postawy prawników

Kierownik: dr hab. Ewa Gmurzyńska

Zobacz szczegóły

Cywilnoprawne aspekty uporządkowania problematyki reprywatyzacji (ze szczególnym uwzględnieniem gruntów warszawskich)

Kierownik: dr hab. Kamil Zaradkiewicz

Zobacz szczegóły

Zagadnienie stopnia dowodu w polskim postępowaniu cywilnym (Standard of Proof in Polish Civil Procedure)

Kierownik: dr hab. Piotr Rylski

Zobacz szczegóły

Luki i nieprawidłowości w prawie penalnym - przyczyny i skutki uchybień legislacyjnych oraz modele ich usuwania

Kierownik: dr hab. Sławomir Żółtek prof. ucz.

Zobacz szczegóły

Błędy w opiniach biegłych sądowych w kontekście niesłusznych skazań

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Gruza

Zobacz szczegóły