Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Zarząd sukcesyjny – nowa instytucja polskiego prawa spadkowego

Kierownik: dr hab. Konrad Osajda prof. UW