Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Zagadnienie stopnia dowodu w polskim postępowaniu cywilnym (Standard of Proof in Polish Civil Procedure)

Kierownik: dr hab. Piotr Rylski