Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Wpływ edukacji prawniczej na postawy prawników

Kierownik: dr hab. Ewa Gmurzyńska