Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Władza sądownicza wobec zagrożeń dla rządów prawa

Kierownik: dr hab. Wojciech Brzozowski