Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Rozumowania prawnicze w międzynarodowym arbitrażu gospodarczym – opracowanie narzędzi badawczych

Kierownik: dr hab. Tomasz Stawecki prof. UW