Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Przekształcenie spółki handlowej

Kierownik: dr hab. Artur Nowacki