Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Problematyka satelitów typu CubeSat w świetle prawa międzynarodowego publicznego

Kierownik: dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa prof. UW