Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Prawny wymiar wyborów moralnych dokonywanych przez państwa członkowskie na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej

Kierownik: dr hab. Anna Zawidzka-Łojek prof. UW