Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Prawne aspekty wykorzystywania nowych technologii w energetyce w Unii Europejskiej

Kierownik: dr Magdalena Porzeżyńska