Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Podstawowe pojęcia prawa pracy

Kierownik: prof. dr hab. Ludwik Florek