Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Materiały do bibliografii historyczno-prawnej za lata 2011-2013

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski