Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Koordynacja w prawie administracyjnym

Kierownik: dr hab. Rafał Stankiewicz prof. UW